KARSON Α.Ε KATALOGOS 23_VARTA MONO GIA SITE_20.4.23_outlines_