Η εταιρεία διοργανώνει κατά διαστήματα και σε συνεννόηση με τους πελάτες της, σεμινάρια και παρουσιάσεις εμπορικού ή τεχνικού περιεχομένου, με σκοπό την διευκόλυνση των εγκαταστατών ή των ιδίων των πελατών της.

KARSON Α.Ε ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΣΟΝ ΝΕΑ KARSON Α.Ε ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΣΟΝ ΝΕΑ KARSON Α.Ε ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΣΟΝ ΝΕΑ KARSON Α.Ε ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΣΟΝ ΝΕΑ KARSON Α.Ε ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΣΟΝ ΝΕΑ