Η εταιρεία διοργανώνει κατά διαστήματα και σε συνεννόηση με τους πελάτες της, σεμινάρια και παρουσιάσεις εμπορικού ή τεχνικού περιεχομένου, με σκοπό την διευκόλυνση των εγκαταστατών ή των ιδίων των πελατών της.